ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อีกมุมของคณิตศาสตร์ 

 

  หากชีวิตเปรียบดั่งคณิตศาสตร์     จุดหมายชีวิต ก็เปรียบดั่งเลข 9

การเดินทางถึงจุดหมายชีวิต              ก็มีหลากวิธี ...ดั่งเช่นคณิตศาสตร์

 

Wink  คลิกเข้าสู่ หน้าแรก ของเว็บไซต์  Wink